Pluma Iberico. Pluma Iberico.

The Meat Project - pork Schwein - Pluma Iberico - Bodegon LaGuardia

Pluma Iberico. Pluma Iberico.

Restaurant: Restaurante el Bodegón, Travesia Santa Engracia, 3, 01300 Laguardia, Spain. Spanien.